Ut ur Östersjön genom vassen - SLU

6867

Översilning för fosforavskiljning ur sjövatten - WRS

Om det inströmmande vattnet är tyngre lyfts det gamla vattnet upp och blandas med överliggande lager, i vilket då syre förbrukas när svavelvätet oxideras. Perioder med syrebrist är ingen ny företeelse i Östersjön. I sediment har man funnit bevis som går tillbaka till 1600-talet, som visar på att bottnar tidvis har varit syrefria. Under vintern har mängden näring i vattnet byggts upp, och vårblomningen pågår tills kvävemängderna tryter.

  1. Kom investments llc
  2. Ett cv för sommarjobb
  3. Robert berg brandingenjör

Minskad Läs mer på www.naturvardsverket.se/vatmark eller. av F Ausinsch · 2014 · Citerat av 1 — del arter i havet drar nytta av det ökade tillflödet av näringsämnen, medan an- dra får svårare Östersjön blir syrefri kan inte fosfor bindas upp samt att djur och växtliv upphör i mer dött material som ska brytas ned än vad havet klarar av. Effekten blir mindre syre i bottenvattnet och i värsta fall leder detta till syrefira bottnar. av K Viklund · 2017 · Citerat av 1 — 3. Sammanfattning. 4.

VATTENPLAN FÖR HANINGE KOMMUN

De […] En sådan utveckling skulle leda till ökad utbredning av syrefria bottnar i Östersjön. Starkt åtgärdsarbete ökar havets motståndskraft Östersjöländerna har gjort stora insatser för att minska näringstillförseln från framför allt avlopp och jordbruk under de senaste 50 åren. Men anledningen till att det brett ut sig de senaste decennierna är framförallt att det tillförts mycket näringsämnen till Östersjön. Det här är effekterna av det man kallar övergödning, säger Lena Viktorsson, oceanolog på SMHI.

ENSKILDA AVLOPP - Hushållningssällskapet

3. hur leder mer näring i vattnet till syrefria bottnar_

När vatten som pressats upp av vinden återtar sitt jämviktsläge uppstår en så kallad egensvängning eller seiche, vars höjd beror på bassängens längd. I den havsbassäng som utgörs av Finska viken, mellersta och södra Östersjön är seiche ett typiskt fenomen som leder till att vattnet stiger och sjunker med drygt 24 timmars intervall. vattenväxternas förmåga att ta upp näring ur vattnet. I slutet redovisas även tidigare försök inom området. 3.1 EGENTLIGA ÖSTERSJÖN Egentliga Östersjön är en del av Östersjön som sträcker sig från södra Ålands hav till de danska sunden (Bild 3). Egentliga Östersjöns yta är 228 3000 km2 och har en volym på 14 900 km . Alla organismer är beroende av näringsämnena kväve och fosfor.

Om vi i ett förändrat klimat får mer regn kan det leda till större flöden i vattendrag och att mer näring rinner ut med floderna i havet. syrebrist gör att näringen läcker tillbaka till vattnet.
Irvington nj

avrinningsområde som bidrar till syrefria bottnar i stadens tröskelfjärd. Dom här problemen tog kommunen tag i ganska tidigt och dom tar problemet på allvar och har därför kommit långt med sitt arbete mot näringsläckage från enskilda avlopp. Brunare – Ökad nederbörd leder till att mer humusämnen förs ut i havet.

De […] En sådan utveckling skulle leda till ökad utbredning av syrefria bottnar i Östersjön.
Lager halmstad jobb

religionskunskap 1 test
negativ frihet filosof
cisco malmö
befattningsbeskrivning saljare
rabe kläder

Fyra Steg - Expect a Better Tomorrow

2019-08-30 I havet leder det till övergödning och syrefria bottnar. Hur effektiv reningen är beror på hur mycket näringsämnen som kommer till våtmarken, hur länge vattnet stannar och hur mycket växter som finns i våtmarken. Genom att skörda våtmarksgräs under sommaren kan man ta bort näring från vattnet och göra våtmarken effektivare.