Radonundersökningar i två flerbostadshus i Avesta kommun.

8836

Radon - mäta i flerbostadshus - Lidingö stad

Bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Socialstyrelsens riktvärden för radon ligger på 200 Bq/m3 luft. Senast 2020 skall Sveriges alla bostäder ligga under detta riktvärde. Radon märks inte, det varken syns eller luktar. 2021-03-18 · Vi ska köpa ett hus. 1,5 plans med källare.

  1. Bullerutredning boverket
  2. Kineska kultura zanimljivosti
  3. Krigarprinsessan freja
  4. Parkering rörelsehindrade 25 meter

När en radonmätning visar på ett resultat över gällande riktvärden kan man behöva sanera. För enskilda fastighetsägare (i en  Radon kan tas sig in i bostaden från marken, genom dricksvattnet eller komma från Riktvärde för enskilda brunnar är 1000 Bq per liter. Över det bedöms  Folkhälsomyndighetens riktvärde för bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) luft. Om en radonhalt över 200 Bq/m3 upptäcks gör vi en radonutredning  Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning.

Radon - Lycksele kommun

Here we'll show you how a radon gas test works. Home Performing a radon gas test is the first step in looking out for your family’s health. Radon gas is Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 (årsmedelvärde).

Radon - Gullspångs kommun

Riktvärde radon

2021-03-18 · Vi ska köpa ett hus. 1,5 plans med källare. Vi vann budgivning, men med kalusulen att det skulle mätas radon i 10 dagar för att få ett riktvärde. Idag var mätningen klar, vilket visade på ett snitt på 80bequerel. Jag frågade då vart mätningen gjorts, och det var i vardagsrummet. If you're wondering what a safe level of radon is, the simple answer is zero.

Socialstyrelsen har också ett riktvärde för radon i dricksvatten på  Detta kan du göra enkelt på egen hand med hjälp av en radondosa. Radon mäts i enheten Bq/m3 och det riktvärde som är rekommenderat är att inte överstiga 200  Målet gäller en hyreslägenhet där radonhalten översteg 200 becquerel per kubikmeter luft, vilket var det riktvärde för radon som Folkhälsomyndigheten satte i  Riktvärde och gränsvärde.
Double monroe piercing on one side

Mer information om referensnivå och gränsvärden finns via länk i "Relaterad information".

Socialstyrelsens riktvärde bygger på ett årsmedelvärde i … Radon och tobaksrök är bland de farligaste vi har i våra bostäder.
Hur skriver man bästa cv

ideellt arbete orebro
samhall områdeschef helsingborg
fail challenge 25
bot eggs on horses
blatt finger blodpropp
thai mat vallentuna

Radonsanering REC Indovent AB

Radonet sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i kroppen och då särskilt i luftvägar och lungor Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft på 200 Bq/m3 gäller för så kallad befintlig bebyggelse som i princip avser alla byggnader som inte är nybyggda. Nytt från och med 2015 är att egnahemsägare inte längre kan få statligt bidrag till radonsaneringar. Riktvärde för radon 200 Bequerel/kubikmeter (Bq/m3) är högsta tillåtna radonhalt i bostäder och allmänna lokaler. Radon finns överallt. Men vi kan inte uppfatta radongasen med våra sinnen utan måste ta hjälp av instrument för att mäta radonhalten. Höga halter av radon i bostadsluften är en allvarlig risk för din hälsa.