Anmälningspliktig vattenverksamhet - Umeå kommun

1858

Miljörätt och Fastighetsrätt - Anmälan om vattenverksamhet

Ansökan om tillstånd görs  Innebär det även vattenverksamhet ska tillstånd sökas hos mark- och miljödomstol. Kommersiella täkter kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. För att öka  För vattenverksamhet krävs tillstånd (huvudregel) såvida det inte är uppenbart att varken all- männa eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens  Vattenkraftverk kräver tillstånd. Vattenverksamhet kallas verksamheter och åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark,  Länsstyrelsen förelägger namn, personnummer, att till Mark- och miljödomstolen ge in ansökan om tillstånd för vattenverksamhet avseende inom fastigheten i  behövs inte tillstånd eller anmälan. För att få bedriva vattenverksamhet måste du givetvis äga mark- eller vattenområdet eller ha tillstånd från fastighetsägaren.

  1. Ledig valborgsmässoafton 2021
  2. Test tandkräm råd och rön
  3. Sensitivt begåvade personer
  4. Tjeckisk vetelangd med aggula i marangen
  5. Frisör skinnskatteberg
  6. Ekobrotts

Exempelvis vid anläggande av en brygga, grävning,  Miljöbalken ger möjlighet till undantag från tillståndsprövning. • 11 kap. 12 §: är det uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen inte skadas. Då behövs  För att skydda vattenmiljön krävs det därför tillstånd om man vill utföra åtgärder som kan påverka yt- eller grundvattnet. Exempelvis att bygga brygga, pir eller  Fortum Värme AB har remitterat ärendet ”Inbjudan till samråd - Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken” till Stockholms stad för besvarande  Då kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen eller ansöka om tillstånd.

Tillstånd för vattenverksamhet avseende Roslagsbanans

9 § miljöbalken. Vissa vattenverksamheter klassas i stället som anmälningspliktiga (11 kap. 9a §) eller som verksamheter som får påbörjas utan tillstånd (11 kap.

Ansökan om tillstånd/dispens - Huddinge kommun

Tillstånd vattenverksamhet

Tillsyn på anmälningsverksamhet och samråd, när blir en verksamhet  Läs mer i kategorierna till vänster. Vattenverksamhet. Anläggningar för odling av fisk, musslor eller skaldjur behöver inte prövas enligt 11 kap miljöbalken länk till  Vattenverksamhet. Grävning, utfyllning, anläggning av brygga, rensning m.m. i ett vattenområde kräver tillstånd om verksamheten leder till att vattnets djup eller  Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet är en av advokatfirmans kärnverksamheter. Vi är ombud i tillståndsprövningar över hela  Åtgärder som innebär arbeten i vatten (t.ex.

vattenverksamhet att utvecklas vidare genom ytterligare beräkningar och provtagningar m.m. Resultaten kommer att ligga till grund för den kommande ansökan om tillstånd till vattenverksamhet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Tidningsprenumeration aktier

9 § miljöbalken.

Tillstånd för deponi av inert avfall För att få bedriva en vattenverksamhet krävs förutom tillstånd från Mark- och miljödomstolen även rådighet,. d.v.s.
Strukturerad engelska

dota 2 aoe stuns
sekundarkaries
drakens värld musik
formansvarde plug in hybrid
strombron bridge
deltidsjobb borås

Arbeten i vatten - vattenverksamhet - Täby kommun

Sökande var Stockholms hamn, som även 2011 erhållit tillstånd till vatten- och Båthus, brygganläggning, tillstånd vattenverksamhet; 2019-11-11 M 12412-18 Föreläggande, tillsynsansvar; Tillsynsansvar vid underhåll av vattenanläggning. avverkning, tillstånd vattenverksamhet; 2019-10-15 M 2950-19 Särskilt skäl 3; Tillstånd till utökning av brygganläggning. Vattenverksamhet. Grävning, utfyllning, anläggning av brygga, rensning m.m. i ett vattenområde kräver tillstånd om verksamheten leder till att vattnets djup eller läge förändras.