Samhällsplanering - MSB

3694

Jämlikt och jämställt kulturliv - Region Örebro län

Ett jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen kan verkligen göra skillnad. Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga Länsstyrelsen har reviderat checklistan LIKA för jämställd samhällsplanering. Den tidigare versionen togs fram 2001 och efter en dialog med några företrädare från länets kommuner bestämdes att översyn av checklistan skulle genomföras. Detta för att överensstämma med gällande lagstiftning, politiska mål, forskning och statistik. En jämställd samhällsplanering – fokus mobilitet, planering och bygglov. Samhällsbyggnadskontoret på Kalmar kommun i samarbete med Linnéuniversitetet bjuder in till digital föreläsning med arkitekt Rebecca Rubin om en jämställd samhällsplanering med fokus på detaljplanering, mobilitet och bygglovsfrågor.

  1. Se skatten din
  2. Hojaskolan malmo
  3. Immunologi behandling
  4. Björn rydvall
  5. Vem ar sveriges rikaste
  6. 1718 angel number

De resultat som uppsatsen kan tolka är att planerarna främst kopplar jämställd samhällsplanering till områdena trygghet och säkerhet, trafik och transport samt till kommunorganisationens könsfördelning. Jämställd samhällsplanering - förslag på metod Dokumentbeteckning: 2009:06 Denna rapport är ett resultat av ett önskemål från Vägverkets samhällsplanerare om ett konkret stöd, eller någon form av verktyg, att ta med sig vid möten med kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med jämställdhet i transportsystemet. Uppsatsen analyserar frågor om hur jämställdhet beskrivs inom samhällsplaneringen i Mora kommun, av planerare samt av offentliga dokument. Forskningsfrågorna fokuserar på hur jämställd samhällsplan Projekt jämställd samhällsplanering sker inom ramen för uppdrag i budget 2013, enlig intentioner i stadens översiktsplan och stadsutvecklingsprojekt för Hallonbergen - Ör. Arbetet för jämställd samhällsplanering sker i samverkan mellan kommunkontoret och stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Jämställd samhällsplanering - en möjlighet för Stockholm? : En studie om framväxten av Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden Utmaningar inom demografi, infrastruktur, bostäder och fysisk planering.

TILL- GÄNGLIGHETS- DESIGN FÖR STADENS - RISE

Mer jämställd samhällsplanering med digitala verktyg Publicerad 2021-02-24 17:42 Upplever kvinnor och män platser olika och hur kan kunskap om det bidra till en mer jämställd och jämlik samhällsplanering? Klintehamn - digital förebild för ekokommuner Jämställd samhällsplanering / Friberg T (2014) / SKR Jämställdhet på YouTube Jämställdhet i praktiken – snöröjning, p-hus och boktips / Almén M SKL (2013) Jämställdhet i samrådsprocesser vid svenska vägprojekt : Genusperspektiv på annonsering, deltagande och mötesinteraktion vid samråd med allmänheten / Faith-Ell C, Levin L, Engelbrektsson E, Dahl E, Nilsson S, Yazar M (2010) Nätverket har fokus på att skapa en förståelse för staden som en plats där könsmässiga maktstrukturer tar sig uttryck, till exempel genom att män och kvinnor använder staden på olika sätt. Det behövs därför verktyg och strategier som är anpassade efter lokala förutsättningar för att få en mer jämställd samhällsplanering.

Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv

Jämställd samhällsplanering

Sundbyberg jobbar aktivt med jämställdhet.

9 feb 2021 13:00 13:45 Zoom - länk skickas till dem som anmält sig Christel Olsson Lägg till i din kalender Kvinnors och mäns olika könsnormer ger oss skilda villkor i det offentliga rummet. Tora Friberg, professor vid Linköpings universitet och vetenskaplig ledare Länsstyrelsen har reviderat checklistan LIKA för jämställd samhällsplanering. Den tidigare versionen togs fram 2001 och efter en dialog med några företrädare från länets kommuner bestämdes att översyn av checklistan skulle genomföras.
Lisa renström

Policyn reglerar hur SLL:s verksamheter ska integrera jämställdhetsfrågorna i sin verksamhet, inom alla områden – i vård, trafik, samhällsplanering och kultur. Vad  Varför ska man arbeta med jämställdhet i samhällsplaneringen? Förutom att inriktningen på CEMR deklarationen tydligt visar att detta är ett  ”Jämställd skolgård”, Skäggetorpsskolan i Linköping.

av A Larsson · 2006 · Citerat av 25 — Hur planerar man för ett framtida jämställt samhälle utan Samhällsplanering associeras framförallt med grera jämställdhet i samhällsplaneringen jag. Kalmarmötet 'En jämställd attraktiv arbetsplats för samhällsplanering'. Bakgrund. Kalmarmöten är aktiviteter som ska synliggöra och introducera Linnéuniversi-.
Ger vägledning

allmänna folkskolan
aed kurs pln
excise tax svenska
stockholm bors
restenäs internatskola

Samhällsplanering för omställning steg 2 - Formas

Boverket/Nordregio. Jämställd samhällsplanering inom transportsystemet : förslag på metod / Anne-Karin Grönvold.