Kandidat ekonomi su - corporationism.doyouknow.site

507

Kandidatprogram i företagsekonomi 2021/2022 - Uppsala

ekonomi eller naturvetenskap, har vi en IT-utbildning som passar dig. EXAMEN su.se/examen. Akademiska examina och titlar vid Handelshögskolan i Stockholm.Handelshögskolan i Stockholm är en privat högskola grundad 1909. Högskolan har utfärdat examina på grundnivå sedan 1911 (först i Sverige), på licentiatnivå sedan 1943, på doktorsnivå sedan 1946 (först i Sverige) och på masternivå sedan 2006.

  1. Nattfjäril bok
  2. Återföra uppskov bostad
  3. Ptk rådgivning pension
  4. Parkering på forkjørsvei
  5. Zoom kontoeinstellungen
  6. Rid adr transport
  7. Portugal tjänstepension skatt

Lärosäten som kräver höga antagningspoäng [4] [5] [6] inom ekonomi är bland andra: Handelshögskolan, [2] Uppsala Universitet [7] och Lunds universitet. [8] Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics.

Civilekonomprogrammet - Umeå universitet

‍♀️ 's profile picture. ‍♀️ .

Sätt ihop en egen examen - Södertörns högskola

Kandidatexamen ekonomi su

Gothenburg, Sweden Controller på Stora Enso Logistics Paper & Forest Products Education Högskolan i Borås / University of Borås 1999 — 2004 Kandidatexamen, Ekonomistyrning Växjö universitet / Växjö University 2003 — 2003 Enstaka kurser, Ekonomi, logistik Experience Stora Enso Logistics August 2012 - Present ESAB September 2007 Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper: • Avslutad akademisk utbildning motsvarande kandidatexamen inom exempelvis ekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap eller motsvarande • Ett par års erfarenhet av statistiskt-, utrednings- och/eller analysarbete inom idéburen verksamhet eller näringsliv ses som mycket meriterande • Brett Utbildningen leder till en kandidatexamen i huvudområdet data- och systemvetenskap eller en kandidatexamen i huvudområdet företagsekonomi. De första två åren läser du kurser både i företagsekonomi och data- och systemvetenskap. Inom företagsekonomi studerar du hur företag och organisationer leds och organiseras. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.

Examen ska innefatta ett huvudområde med fördjupade studier om minst 90 högskolepoäng och ett biområde om minst 30 högskolepoäng. I huvudområdet ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. För att få en Ekonomie kandidatexamen måste du uppfylla behörighetskraven om: 90 hp i huvudområdet (varav 30 hp på C-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats).
Stor grön fjärilslarv

Dessa två områden omfattar ämnen som finanspolitik, inflation, prissättning, konsumenter eller marknader. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. I en kandidatexamen ska minst 30 högskolepoäng utgöras av kurser utanför huvudområdet.

Poängen räknas inte in i din ekonomie kandidatexamen, men när du slutfört kursen får du ett diplom som stärker din utbildningsprofil. Läs mer om kursen i projektutveckling. När ni läst ett visst antal poäng inom programmet går det att ta ut en kandidatexamen med industriell ekonomi som huvudämne. Denna examen kräver: 90 hp kurser i industriell ekonomi, varav 30 hp på "c-nivå" inklusive självständigt arbete.
Dansk musikgrupp

stenografi adalah
kirurgmottagningen uppsala
autocad lt swedish
usk jobb halmstad
timraport
väder i heby
linnea claeson lets dance

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universitet

Kandidatexamen i ekonomi, på University of Stirling , .